STOPITE V STIK Z NAMI

+386 2 320 41 70

+386 41 679 322

yamaco.info@siol.net

STOPITE V STIK Z NAMI

+386 2 320 41 70

+386 41 679 322

Pogrebnina in posmrtnina

Od 1. januarja 2014 sta pogrebnina in posmrtnina dve obliki izredne socialne pomoči.

Pogrebnina

Je pravica, namenjena finančni pomoči pri kritju stroškov pogreba. Višino pogrebnine predstavljata dva osnovna zneska minimalnega dohodka, trenutno 804,36 evrov, vendar ne več kot znašajo stroški pogreba.

Posmrtnina

Je pravica, namenjena finančni pomoči svojcem umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, in sicer z enkratnim nakazilom v višini, trenutno 402,18 evrov.

Pogoji za uveljavljanje pogrebnine in posmrtnine

Upravičenec mora biti:

 • državljan Republike Slovenije, ki ima stalno prebivališče v Sloveniji,
 • tujec, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji in stalno prebivališče v Sloveniji.

Pravico uveljavlja:

 • vlagatelj, ki je družinski član pokojne osebe (zakonec oziroma oseba, s katero je umrli živel v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroci in pastorki, starši oziroma oseba, s katero eden izmed staršev živi v zakonski zvezi ali v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti, bratje ali sestre, nečaki ali nečakinje ter vnuki ali vnukinje),
 • vlagatelj, ki je na dan smrti pokojnika upravičen do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka,
 • vlagatelj, ki je poskrbel za pogreb v Republiki Sloveniji (račun se mora glasiti na strankino ime),
 • vlagatelj, katerega dohodek ali skupni lastni dohodek družinskih članov (premoženje se ne ugotavlja) ne presega zakonsko določenega cenzusa, ki trenutno znaša:
  • za samsko osebo 591,20 evra,
  • za družino z dvema odraslima osebama 820,45 evra,
  • za družino z dvema odraslima osebama in enim otrokom 1.101,97 evra,
  • za družino z dvema odraslima osebama in dvema otrokoma 1.339,26 evra,
  • enostarševsko družino z enim otrokom 945,12 evra,
  • enostarševsko družino z dvema otrokoma 1.254,80 evra.

Kako uveljavljati pravico do pogrebnine in posmrtnine

Pravica se uveljavlja na obrazcu:

Vloga za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba oziroma za enkratno izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana – obrazec 8,47.

Stranka mora vlogi priložiti dokazilo o smrti, če ta podatek še ni vpisan v matični register o smrti.
Pri uveljavljanju pravice do pogrebnine tudi originalni račun ali predračun stroškov pogreba.

Vlogo odda oziroma vloži družinski član za pokojno osebo pri katerem koli centru za socialno delo.
Obe pravici se lahko uveljavljata v roku enega leta po smrti svojca.
Upravičenost se ugotavlja na dan smrti svojca.

Pogrebnina in posmrtnina se v zapuščinskem postopku ne vračata.

+386 2 320 41 70

+386 41 679 322

yamaco.info@siol.net

+386 2 320 41 70

+386 41 679 322