STOPITE V STIK Z NAMI

+386 2 320 41 70

+386 41 679 322

yamaco.info@siol.net

STOPITE V STIK Z NAMI

+386 2 320 41 70

+386 41 679 322

Dodatno zdravstveno zavarovanje in pokojnina

Odjava dodatnega zdravstvenega zavarovanja

Svojci preminule osebe obvestijo o smrti zdravstveno zavarovalnico, pri kateri je imel pokojni sklenjeno dodatno zdravstveno zavarovanje. Predložiti je potrebno mrliški list preminule osebe. Z dnem smrti se prekine dodatno zdravstveno zavarovanje. V primeru, da je bila premija plačana za celo leto ali na trajnik, dediči lahko zahtevajo povrnitev preveč plačane premije.

V Sloveniji so tri zdravstvene zavarovalnice in sicer: Triglav, Vzajemna in AdriaticSlovenica.

Odjava pokojnine

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ustavi izplačevanje pokojnine takoj, ko se v uradni evidenci Centralnega registra prebivalstva zaradi smrti spremeni status uživalca oziroma ko pridobi obvestilo o smrti uživalca iz tujine.

Pokojniku pripada sorazmerni delež pokojnine do dneva smrti. Neizplačani, zapadli denarni prejemki se ob smrti uživalca podedujejo in izplačajo dedičem za tekoči mesec le do dneva smrti uživalca.

Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje svojcem svetujejo, kdaj lahko uveljavljajo pravico do vdovske ali družinske pokojnine.

+386 2 320 41 70

+386 41 679 322

yamaco.info@siol.net

+386 2 320 41 70

+386 41 679 322